วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เลขตามกำลัง เด็ด เด็ด

Untitled Document
ตารางตามกำลังวันศุกรที่ 1 มิ.ย. 2555   ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ  เดือน 7 ซึ่งมีเลขเด่นตามกำลังวัน คือ
ชุดที่ 1  
 
8
6
847 746
 
4
1
3
471 846
 
7
473 316
         
ชุดที่ 2  
 
6
9
2
290 602
 
5
0
6
365 507
 
3
7
309 376

 

ตารางตามกำลังวันพุธที่ 16 พ.ค. 2555   ตรงกับแรม 11 ค่ำ  เดือน 6 ซึ่งมีเลขเด่นตามกำลังวัน คือ
ชุดที่ 1  
 
4
1
418 492
 
5
9
8
548 528
 
1
2
5
198 195
       
ชุดที่ 2  
 
4
1
419 462
 
6
9
3
625 359
 
2
5
695 294